Sekilas Pandang Bersih 2.0 (1)

Posted by Abu Abdullah | 0 comments»
 
Jangan bencikan yang benar....
Seseorang yang ditegur agar membuat baik dan menjauhi kemungkaran, hendaklah memelihara dirinya dari bersifat takabbur (sombong), angkuh dan menolak kebenaran ataupun berkata kepada orang yang menyuruh dan melarang, "Jaga dirimu sendiri!" Ataupun mengucapkan sesuatu percakapan yang menunjukkan maksud benci kepada kebenaran, kerana dikhuatiri akan ditimpa kutukan dan kemurkaan Allah taala ke atas orang yang mengucapkan percakapan itu, maka jadilah halnya seperti orang yang dimaksudkan oleh firman Allah taala:
"Apabila dikatakan kepadanya, 'Bertakwalah kepada Allah,' maka kesombongannya telah menariknya kepada dosa. Memadailah balasan untuknya neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal." [al-Baqarah:206]

Adapun orang yang menyuruh berbuat baik dan menunggalkan yang jahat itu tiada menanggung apa-apa lagi setelah menunaikan tugasnya. Jika ia ditentang atau disakiti oleh sebab nasihatnya tadi, maka ia akan memperoleh ganjaran yang lebih besar dan pahala yang lebih banyak. Oleh itu hendaklah ia bersabar dan tiada bersungut.

*Dipetik daripada kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, Imam Abdullah al-Haddad

0 comments:

Catat Ulasan